Om Lagergrens Handelsträdgård

Vi är ett blomsterproducerande familjeföretag som ligger i Lenhovda i de småländska skogarna. Företaget drivs av Björn och Kent Lagergren tillsammans med anställda, som kan uppgå till ett ca 40-tal under högsäsong. Företaget har varit i familjens ägo i mer än 50 år.

Vår stora specialitet är blomsterlök i allmänhet och tulpaner i synnerhet men vi odlar även krukväxter som julstjärnor och pelargoner. Vår växthusyta uppgår till 10 300 m2, varav ca 53 % av odlingen är på dubbelvåningssystem. Kylytan är på ca 3 300 m2.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar för att få större och effektivare produktionsyta. För att säkra kvalitén på våra produkter har vi bland annat arbetat med att göra så att vi under 2003 kunde certifieras enligt miljöledningssystemet Svenskt Sigill IP (IP nr: 07-90019).
2012 Blev vi även ett av Sveriges Klimatcertifierade företag, För mer information om Integrerad Produktion (IP) gå in på fliken "länkar".

Vårt miljöarbete påbörjade vi 1997, då med att ansluta oss till Grön Kompetens AB miljödatabas, vilket har till syfte att värna om den inre och yttre miljön.

Vi dokumenterar förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring i fyraveckorsperioder. Detta sammanställs sedan i en webb baserad miljödatabas, jämförda miljönyckeltal skickas sedan i retur till oss. Allt för att stimulera till en mindre förbrukning av resurser.

I oktober 2000 anslöts även företaget till ett biobränsleeldat fjärrvärmeverk, även detta är ett led i företagets miljöpolicy.